niedziela, 5 września 2010

Ptaki ciernistych krzewów

gąsiorek a to dzierzba rdzawogłowa:
Dudek, turkawka i kos
a na koniec bocian czarny i sęp płowy;